Doç. Dr. Erkan ÖZDEMİR

erkan_ozdemir

Bölümü

İşletme Bölümü

Anabilim Dalı

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Kadro Unvanı

Doç. Dr.

E-mail adresi

eozdemir@uludag.edu.tr

Telefon

0224 294 11 53

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü          2005

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü           2001

Lisans

Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü                    1998

Orta Öğrenim

Gönen Ömer Seyfettin Lisesi                                         1992

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Doçentlik

2012 –

Yardımcı Doçentlik

2011 – 2012

Araştırma Görevliliği

1999–2011

Yabancı Dil:

İngilizce

YAYINLAR

KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

ÖZDEMİR, Erkan; “City Branding and The Role of The City Websites in Building City Brands”, City Competitiveness and Information Science: Technologies for Synchronizing Urban Subsystems, Editor: Melih Bulu, Publisher: IGI Global. Information Science Reference, 2012, Hardcover, Language: English, DOI: 10.4018/978-1-61350-174-0, ISBN13: 978-1-61350-174-0, ISBN10: 1-61350-174-9, EISBN13: 978-1-61350-175-7.

ÖZDEMİR, Erkan; “Gender and E-Marketing: The Role of Gender Differences in Online Purchasing Behaviors”, Gender and Social Computing: Interactions, Differences, and Relationships, Editor: Celia Romm Livermore, Publisher: IGI Global. Book Chapter, Information Science Reference, 2012, Hardcover, Language: English, DOI: 10.4018/978-1-60960-759-3, ISBN13: 978-1-60960-759-3, ISBN10: 1-60960-759-7, EISBN13: 978-1-60960-760-9.

ÖZDEMIR, Erkan, Ethics in E-Marketing: A Marketing Mix Perspective. In I. Management Association, USA (Ed.), Global Business: Concepts, Methodologies, Tools and Applications (4 Volumes), 2011, pp. 2019-2033, doi:10.4018/978-1-60960-587-2.ch711 (This work was previously published in Ethical Issues in E-Business: Models and Frameworks, edited by Daniel E. Palmer, pp. 105-119, copyright 2010 by Business Science Reference (an imprint of IGI Global)

ÖZDEMİR, Erkan; Teknolojik Ürün ve Hizmet Pazarlaması, Ekin Yayınevi, Bursa, Nisan 2011, ISBN: 978-605-5431-25-9.

ÖZDEMİR, Erkan; Pazarlama Etiği ve Örnek Olaylar, Ekin Yayınevi, Bursa, Ocak 2011, (ISBN: 978–605–4301-89-8).

ÖZDEMİR, Erkan; “Ethics in E-Marketing:  A Marketing Mix Perspective”, Ethical Issues in E-Business: Models and Frameworks, Editor: Daniel E. Palmer, Publisher: IGI Global. Chapter 8 of the book, Pages: 105-119, Business Science Reference (April 2010), Hardcover: 362 pages, Language: English, ISBN-10: 1615206159, ISBN-13: 978-1615206155. DOI: 10.4018/978-1-61520-615-5.ch008.

ÖZDEMİR, Erkan; “Yüksek Teknoloji Ürün Ve Hizmetlerinin Pazarlanması”, Teknoloji Yönetimi (Editörler: Feray O. Çelikçapa ve Sait Y. Kaygusuz), Dora Yayınevi, Bursa, 2010 (ISBN: 978–605–4118-20-5), 247–285 sayfaları arasında kitap bölümü (39 sayfa).

ÖZDEMİR, Erkan; Tokol, Tuncer, Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri, Dora Yayınevi, Bursa, 2009, (ISBN: 978–605–4118-46-5).

ÖZDEMİR, Erkan; “Pazarlama Planlaması”, İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme (Yazarlar: Sait Y. Kaygusuz ve Şükrü Dokur), Dora Yayınevi, Bursa, 2009, (ISBN: 978-605-4118-21-2) 287–323 sayfaları arasında kitap bölümü (37 sayfa).

 

MAKALELER

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve İnşaat Sektörü: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2011, ss. 43–68.

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “Young Consumers’ Perspectives of Website Visualization: A Gender Perspective”, Business and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2, 2011, pp. 41–60.

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Pazarlama: Farklı Sektörlerdeki İşletmelerin Çalışanları Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 ss. 419–444.

ÖZDEMİR, Erkan, “Rekabet İstihbaratı Toplama ve Etik: Bir Alan Araştırması” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 43, Yayın No 47, 2010, ss. 67–95.

SOBACI, Mehmet Zahid; NARGELEÇEKENLER, Mehmet; ÖZDEMİR, Erkan; “How Can Independency Level of an Independent Regulatory Agency in Alcohol Market Affect Alcohol Marketing? The Turkish Case”, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 20, 2010, pp. 141-166.

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; AYDIN, Z. Berna;  Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası Tüketici Olarak Hastaların Hastane Seçimi: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, 2010, ss. 1–27.

ÖZDEMİR, Erkan; KAYGUSUZ, Sait, “Müşteri Karlılık Analizi: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ile Ölçümü ve Pazarlama Kararlarında Kullanımı” İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, Sıra 5, No. 366, 2009, ss. 87–112.

ÖZDEMİR, Erkan; EROĞLU, Umut “Gizli Müşteri Araştırması: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  Cilt 14, Sayı 3, 2009, ss. 357–381.

ALTINTAŞ, Hakan; ÖZDEMİR, Erkan, “İhracat İşletmelerinin Uluslararasılaşması: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kobi’lere Yönelik Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, No 1, 2006, ss. 183–204.

ÖZDEMİR, Erkan, “Küresel Isınmanın Etkilerine Karşı Bir Önlem: Hava Türevleri ve Pazarlama Stratejilerinde Yardımcı Olarak Kullanımı” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2008, ss. 141–162.

KILIÇ, Serkan ve ÖZDEMİR, Erkan; “KOBİ’ler ve Küresel Ekonomik Kriz (2008 – ?) : Pazarlama Açısından Bursa İlinde Bir Alan Araştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 50, Nisan, 2011, ss. 181–202.

ÖZDEMİR, Erkan, Pazarlama Araştırmasında Etik Karar Alma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 64, No. 2, 2009, ss. 119–144.

KILIÇ, Serkan ve ÖZDEMİR, Erkan; Şenol, Gökhan; “Küresel Ekonomik Kriz ve Ev Tekstili Sektörü: Pazarlama Bakış Açından Yöneticilerin Değerlendirmeleri”, Paradoks-Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2011, ss. 67–80.

ÖZDEMİR, Erkan; TOKOL, Tuncer “Examining Marketing Mix from an Ethical View: A Field Research on Marketing Executives”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Vol. 64, No. 2, 2009, pp. 163–184.

ÖZDEMİR, Erkan, Cinsiyet Bazlı Farklılıklar ve Erkek Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 29, 2009, ss. 259–281.

ÖZDEMİR, Erkan; TOKOL, Tuncer “Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2008, ss. 57–80.

ÖZDEMİR, Erkan “Liderlik ve Etik”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXII, Sayı 2, 2003, ss. 151–168.

ÖZDEMİR, Erkan “Hedeflere Göre Performans Değerleme Yöntemi”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Sıra 3, No 50, 2002. (HAKEMSİZ)

 

KONGRE FAALİYETLERİ

ÖZDEMİR, Erkan ve ERYILMAZ, Mehmet, “Contributions of Marketing Department to Corporate Level Strategic Planning Process”, International Strategic Management Conference, Çanakkale, June 23 – 25, 2005, pp. 581–586.

ÖZDEMİR, Erkan; “Kentler Arası Rekabette Önemli Bir Unsur: Marka Kent ve Kentlerin Markalanması” IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), Uludağ Üniversitesi, Bursa, 07–08 Mayıs 2009, ss. 187–205.

ÖZDEMİR Erkan ve ŞENOL, Gökhan, “KOBİ’LER için Üretim Pazarlama Arayüzünde Ürün Geliştirme”, Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 8 – 10 Ekim 2004, ss. 711–716.

ÖZDEMİR, Erkan, “Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Sosyo-Ekonomik Açıdan Türkiye’nin Durumu ve İzleyebileceği Stratejiler”, Uludağ Üniversitesi 1. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Cilt 1, 6–7 Mayıs 2004, ss. 385–404.